Mötes- och aktivitetskalender 2017

Här presenteras föreningsinterna möten och aktiviteter. Om våra aktiviteter verkar lockande kan du lösa medlemskap direkt på plats.
OBS - Alla aktiviteter som är öppna för allmänheten hittar du under Program!

JANUARI
4/1 kl. 18.00 Möte med styrelsen och valberedningen
15/1 kl. 13.00 Planeringsdag (med styrelsemöte)
22/1 kl. 17.00 Möte med styrelsen och valberedningen

 

FEBRUARI
2/2 kl. 18.30 Styrelsemöte

 

MARS
12/3 kl. 15.00 Årsmöte
22/3 kl. 18.30 Styrelsemöte

APRIL
25/4 kl. 18.30 Styrelsemöte

 

MAJ
4/5 kl. 19.00 Extra årsmöte
9/5 kl. 18.00 Uppstartsmöte

JUNI


JULI

 

AUGUSTI

 

SEPTEMBER


OKTOBER

NOVEMBER

 

DECEMBER


 

 


© Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening