Gustaf Lovéns dagbok 1905


Gustaf Lovén levde i Söderbykarl 1856-1935. Han hade under sin livstid ett brinnande intresse för Erikskulle och vid sin död testamenterade han ca 240 dagböcker till föreningen. Den första av dessa, från 1905, har nu digitaliserat och presenteras här dag för dag så att vi idag kan jämföra vår vardag med den Lovén beskrev, mer än 100 år tillbaks.

Dagboksgruppen har bestått av: Barbro Borwin, Benita Gadd, Anita Andersson, Annkristin Hult, Birgitta Sturesdotter och Sture Jansson. Stort tack till samtliga!


Tillbaks till Erikskulles hemsida