Föreningen

Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening är Stockholms läns äldsta hembygdsförening, bildad redan 1918. Föreningen äger och förvaltar Erikskulle museum och hembygdsgård.

Föreningens syfte är att vårda, bevara och sprida kunskap om den lokala historien - dess byggnader, föremål, traditioner, levnadsvillkor mm. Föreningen verkar också för en utveckling av bygden i samklang med historien, genom att t.ex. arbeta för att kulturvärden tillvaratas vid samhällsförändringar. Man har systematiskt samlat föremål sedan slutet av 1800-talet. 1919, året efter föreningens bildande, upplöt en av föreningens grundare, Erik Eriksson, ett stycke mark i byn Vik i Söderbykarl. Där började man bygga upp det hembygdsmuseum som fick namnet Erikskulle. Hit har sedan dess många kulturhistoriskt intressanta byggnader flyttats. Mycket arbete läggs idag ned på att förvalta byggnader och föremål, och samlingarna växer hela tiden.

Föreningen har genom åren varit mycket aktiv i sitt arbete. Bland annat har man återskapat en lokalt hittat kvinnodräkt från 1850-talet och arbetat med digitalisera de ca 240 dagböcker som Gustaf Lovén (1856-1935) testamenterade till föreningen. Dagböckerna finns nu publicerade, dels som bok som finns att köpa i museibutiken och dels dagligen här på hemsidan Dagböckerna är ett viktigt kulturhistoriskt dokument över Söderbykarl under decennierna kring det förra sekelskiftet.

Under året arrangeras ett flertal aktiviteter, allt från stort midsommarfirande till mindre berättarkvällar, foto- eller filmvisning, musikaftnar, pubkvällar, utflykter, kurser eller föreläsningar av varierande slag.

Föreningen har också arbetsdagar, då vi hjälps åt med allehanda sysslor, som exempelvis att underhålla byggnader, sköta ute- och innemiljöerna, registrera och märka föremål eller förbereda inför olika arrangemang.Läs mer om våra publika aktiviteter i programet och kom med du också!