Linbastan

Linbastan är från Igelsta by och flyttades till Erikskulle år 1972. Bastan eldades underifrån genom en ingång från baksidan. Bastan har ingen skorsten upp genom taket, utan röken steg upp direkt i övervåningen, där murstocken med ilagda stenar, den så kallade galten, värmdes upp.

Innan man började elda ställdes det rötade linet i nekar/kärvar på golvet runt galten. Linet skulle stå där och bli knastertorrt innan det hämtades ut för att bråkas.

Linberedning görs i många steg: Plantan rycks upp med rötterna och torkas på speciella ställningar. Fröna rakas bort med en så kallad frörepa. Linet rötas genom att läggas i vatten, eller att det helt enkelt läggs ut i regn och rusk på åkern. Linet samlas i kärvar och torkas i bastan.

Så är det dags att bråka linet, knäcka de torra stjälkarna, för att lättare kunna frilägga fibrerna. Linet skäktas, man slår bort överflödigt material. Slutligen skiljer man de långa fibrerna från de korta på en linhäckla.