Hembygdsgården

Ett år efter bildandet av Söderby-Karls fornminnes- och föreläsningsförening fick föreningen köpa den mark som nu är Erikskulle av bonden Erik Eriksson (son till Erik Ersson, se mer under Föreningen). Samma år kunde den första byggnaden, sockenmagasinet, flyttas till området. Denna har följts av fler byggnader och anläggningen har sen dess växt till nästan tjugo byggnader från de omkringliggande byarna. Hembygdsgården har byggts upp med Skansen som förebild och syftet är att visa inte bara föremål från äldre tider utan även de byggnader där folk har levt och verkat. Även när museet är stängt är området öppet för besökare att på egen hand se sig om bland de olika byggnaderna.