Föreningsaktuellt


Styrelse 2019

Ordförande: Vakant
Sekreterare: Susanna Andersson Härdfäldt
Kassör: Magnus Hedberg
Ordinarie ledamöter: Marie-Louise Pettersson, Kerstin Ericsson, PG Gunnarsson
Suppleant: Gunilla Hagfält, Ivan Mattsson, Christer Eriksson