Samlingarna

Redan under de sista decennierna på 1800-talet hade bland annat bonden Erik Ersson i Vik börjat samla in gamla föremål från Söderbykarl och trakten däromkring. Efter att Söderby-Karls fornminnes- och föreläsningsförening hade bildats 1918 fortsatte samlandet ännu mer intensivt och 1919 upplät Erik Erssons son, bonden Erik Eriksson sin beteshage Norrgårdesbacken till föreningen. Området fick namnet Erikskulle. I backen fanns flera fornlämningar och på marken runt dem började man nu bygga upp ett bygdemuseum i Artur Hazelius anda, med Skansen som förebild.

Under de kommande decennierna flyttades ett flertal byggnader till Erikskulle från Söderbykarl och kringliggande roslagssocknar. Förutom att vara exempel på gamla tiders byggnadssätt och funktion fick byggnaderna till en början också inrymma föreningens föremålssamlingar. Numera finns huvuddelen av föremålen i museet som stod klart och invigdes av landshövdingen år 1937. Museet byggdes ut under 1990-talet för att kunna inrymma den rekonstruerade Viksbåten, men också för att man skulle kunna visa en större del av den svällande föremålssamlingen.

Samlingarna växer naturligtvis fortfarande. Vi tar gärna emot gamla föremål, och inte bara från 1700- och 1800-talet. En tidsperiod där möbler och annat nu börjar försvinna ur bruk är 1900-talets första hälft. Därför tar vi gärna emot både redskap, möbler, husgeråd och textilier från den tiden.