Hammarbystugan

Hammarbystugan är en parstuga från 1700-talet. Storstugan har lerklinade väggar och en typisk gråstensspis med grytvinda och inbyggda hönsburar. Den är flyttad på 1930-talet från Vikstorpet i Lohärads socken. Stugans vänstra del var ursprungligen en backstuga, som 1827 flyttades inom socknen från Hammarby till Vikstorpet och förlängdes till parstuga. Den högra delen, ”anderstugan”, brukades som foderlada senare delen av 1800-talet.

Hammarbystugan restaurerades grundligt men varsamt under åren 2015-2018. Se mer om arbetet här