Väderkvarnen

Väderkvarnen byggdes 1876 och stod i Lill-Råda i Roslagsbro socken, huvudsakligen brukad till husbehovsmalning. Den var i drift in på 1920-talet. År 1930 köptes den för 100 kronor och flyttades till Erikskulle. Kvarnen är en så kallad stolpkvarn, en typ som är rikligt representerad på bland annat Öland. Stolpkvarnens hela kvarnhus är vridbart runt en lodrät axel (stolpe eller stubbe) så att vingarna ska kunna ställas mot vindriktningen. Vid drift kläddes vingarna med segelduk eller lösa luckor för att fånga vinden. Under en malningsperiod behövde man inte klä av vingarna varje kväll; maskineriet stoppades med en stor broms inne i kvarnhuset, och hela huset vreds från vinden. På denna kvarn är både taket och foten täckta med tjärade träspån.

Kvarnhuset har flera bottnar (våningar), och inför malning hissades spannmålen i säckar upp till översta planet. Säckarna tömdes i en stor tratt som ledde säden ner till kvarnstenarna. När kvarnvingarna började gå runt överfördes deras rörelse till den övre kvarnstenen (löparen) som började rotera. Den undre stenen (liggaren) låg fast. Sädeskornen rann in mellan stenarna och maldes. Stenarna gick inte emot varandra, utan mjölnaren kunde reglera höjden på löparen för att passa den aktuella malningen. Mjölet leddes genom en trumma till nedre planet där det samlades i säckar. I kvarnen syns ingen hissanordning för mjölsäckarna som vägde cirka 100 kg. De fick bäras ut nedför en brant trappa som inte hade kontakt med marken, ty kvarnhuset måste ju kunna vridas.

Väderkvarnen restaurerades under sommaren 2020. Se mer om arbetet här