Viksbåten

Den permanenta utställningen i stora salen på museets bottenvåning visar den rekonstruerade Viksbåten. Båten är ett ca 9,60 meter långt grundgående roddskepp. Den är klinkbyggt av ek. Viksbåten har daterats till mitten av 1000-talet, dvs mot slutet av vikingatiden, och är därmed en svensk sensation. Det är den enda bevarade båten från svearnas kärnområde från denna tid. Man tror att det var med denna typ av grundgående och lätta farkost som vikingarna seglade och rodde uppför floderna på sina handels- och erövrarresor till avlägsna och främmande land. Nutida kopior har bevisat båttypens enorma styrka och smidighet både i sjö och då den dras på land mellan vattendragen.

Båten hittades redan 1898 i samband med att man dikade ut ängsmarkerna i Vik, strax söder om där Erikskulle nu ligger. Fyndet gjordes på en plats där det tidigare gått en farled som förbundit dessa trakter med Norrtäljeviken och havet. Leden var farbar med mindre båtar så sent som några decennier in på 1800-talet. Båtens konstruktion av radialspräckt ekvirke, tillsammans med goda bevaringsförhållanden i den gamla sjöbottnen hade gjort att organiskt material som trä och nöthårsdrev bevarats i över 800 år. Båtfyndet hade sedan legat på Erikskulle-museet under många årtionden, tills man i samband med en föremålsinventering på 1980-talet förstod det unika i fyndet. Då startades ett omfattande arbete med att dokumentera och rekonstruera fyndet i samarbete med arkeologer och båtbyggare. Arbetet med att montera delarna i en stålram för att visa den ursprungliga formen utfördes till stor del inför publik på Sjöhistoriska Museet.

Ett stycke på en dryg halvmeter av bordläggningen saknas tvärs över båten, något framför mitten. Det är ett resultat av den dikning som gjorde att man fann båten. Det är lätt att föreställa sig vilka kraftuttryck som säkerligen yppades av mannen som med enbart handkraft grävde och högg sig igenom det fortfarande hårda ekvirket.

År 1996 kom Viksbåten "hem" till Erikskulle igen. Båten fick sin plats i den stora salen på bottenvåningen i museet, som byggts ut för att rymma det unika fyndet. Utställningen har kompletterats med dockor, verktyg och föremål som visar hur en båtbyggare och en smed arbetar med att bygga en båt av Viksbåtens typ. En bok som ingående beskriver fyndet finns till försäljning i museibutiken.