Dragonrustkammaren

Rustkammaren är från Ekeby, skänkt och flyttad år 1921. Dragontorpet den tillhörde var ett av nio i Söderby-Karl, samtliga ur Roslags skvadron vid Livregementets Dragoner, K2, som var regementets sista namn innan det lades ner år 1927. De indelta dragonerna var i likhet med båtsmännen anställda med kontrakt och levde under motsvarande förhållanden. Den grupp av gårdar som underhöll en dragon kallades rusthåll, men upplägget var lika som för en rote för en båtsman. Men där var en stor skillnad: Rusthållet skulle stå för dragonens och hans hästs hela utrustning både under fred och i krig. För varje rusthåll uppgjordes ett ”rusthållsbrev” med detaljerade krav på vad som gällde.

För att under reglementsenliga förhållanden bevara dragonens hela utrustning byggdes en rustkammare som ställdes på rusthållets huvudgård, rusthållargården. Att vara rusthållare ansågs som något mycket hedersamt.

En nyenrollerad dragon fick först genomgå en rekrytutbildning under bortåt tre månader. Därefter fick han varje år göra regementsmöten, det vill säga repetitionsövningar på 3 à 4 veckor. I övrigt var han fri att bruka sitt torp, och han fick därvid använda sin ”tjänstehäst” i civila sysslor. Dragonen skulle dock ständigt vara beredd att rycka ut i fält när order kom.

I rustkammaren på Erikskulle finns inte några militära persedlar att beskåda. Där finns istället några uniformer och andra minnen av Söderby-Karls borgarbrandkår, som hade sin station mitt i kyrkbyn. Dessutom finns där seldon och täcken för civila hästar.