Friluftsmuseet

Erikskulle är ett friluftsmuseum, som bestå av ett markområde på cirka 1,5 hektar och en mängd gamla byggnader. Området ägs och förvaltas av Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening. Av byggnaderna har 11 ett stort historiskt värde. Övriga byggnader – förutom själva museibyggnaden - har olika funktioner för försäljning, förvaring och administrativa funktioner.

När föreningen bildades 1918 skänkte en av grundarna, Erik Eriksson, marken till föreningen. Avsikten var att kunna visa upp det som samlades från Roslagen här. Så hit har en rad gamla byggnader inköpts eller donerats för att sedan flytts hit. Men man ville också ha en plats där föreningen kunde hålla den årliga sommarfesten. Därför finns det en del byggnader som inte i sig har något kulturhistoriskt värde. Dessa byggnader fungerade som försäljningsstånd, lotterier m.m. Inte minst finns här också en teater. Den nuvarande är från 1980-talet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sockenmagasinet
Kolboden
Smedjan
Museet
Friluftsestraden
Friluftsteatern
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Visthuset
Hammarbystugan
Kaffestugan
Bränneriet
Tombolabod
Båtsmanstorpet
13.
14.
15.
16.
17.

Väderkvarnen
Rustkammaren
Viksboden
Linbastan
Materialbod