Museet

Museet innehåller huvuddelen av föreningens föremålssamlingar. Dessutom samlingssalar, kök och toaletter. Det första museet invigdes av landshövding Nils Edén på hembygdsfesten 1937. Begivenheten spelades också in av Radiotjänst. På 1990-talet byggdes museet ut, bland annat för att rymma Viksbåten. Den ursprungliga byggnaden är uppförd i tegel, delvis av återvunnet material från Skebo bruk. Utbyggnaden på 1990-talet blev möjlig tack vare enorma ideella arbetsinsatser, statligt bistånd i form av ALU-arbetare och ett oväntat och stort pengatillskott genom ett testamente.

På friluftsscenen har genom åren berömdheter som Snoddas, Harry Brandelius och ABBA framträtt. På den årliga sommarfesten genomförs här förutom olika sång- och musikframträdanden också kåserier och föreläsningar av lättare slag. Festen har gästats av bland andra Kjell-Olov Feldt, antikexperten Peder Lamm, författaren Erik Eriksson, och TV-programledaren och journalisten Suzanne Axell.