Föreningsaktuellt


Styrelse 2020

Ordförande: Vakant
Sekreterare: Ann-Mari Söderström
Kassör: Magnus Hedberg
Ordinarie ledamöter: Marie-Louise Pettersson, PG Gunnarsson, Sanna Andersson Härdfeldt, Lennart Widerberg
Suppleant: Gunilla Hagfält, Gunilla Larsson, Ivan Mattsson, Christer ErikssonDokument

Verksamhetsplan 2020 SFHF
Årsmötesprotokoll 2020-03-01
Verksamhetsberättelse 2019 SFHF
Verksamhetsplan 2019 SFHF
Årsmötesprotkoll 2019-02-24
Verksamhetsberättelse 2018