Föreningsaktuellt


Handlingar till årsmöte 2023

Kallelse Dagordning Årsmöte 2023
Styrelsens förslag till val av styrelse 2023
Verksamhetsberättelse 2022 till årsmötet
Verksamhetsplan 2023 till årsmötetDokument

Verksamhetsplan 2021
Årsmötesprotokoll 2021-08-22

Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2020 SFHF
Årsmötesprotokoll 2020-03-01

Verksamhetsberättelse 2019 SFHF
Verksamhetsplan 2019 SFHF
Årsmötesprotkoll 2019-02-24

Verksamhetsberättelse 2018