Kolboden

Kolboden ligger i den branta slänten bakom sockenmagasinet. Den flyttades 1923 från Kolbottensbacken i Igelsta by. Vid kolbotten stod boden som magasin för det träkol som senare skulle fraktas vidare. Kolning skedde på hösten, men transporterna skedde alltid under vintern på snö och jämn is för att kolet inte skulle skaka sönder till stybb. Träkol fraktades i kolryssar, som var en mindre typ av slädar med en flätad korg. Korgen rymde ofta en stig, som var volymmåttet för träkol. Måttet varierade mellan olika trakter, men i Uppland var en stig cirka 1,8 kubikmeter. Lasten var lätt och krävde endast en häst. Kolet från Igelsta levererades främst till bruken i Skebo och Edsbro. Längre transporter än 10 kilometer var inte tillrådliga med hänsyn till kolets bräcklighet.

Igelstas kolbod har tak täckt med vassrör. I boden förvaras en oxvagn med träaxlar, samt en kolryss.