Visthusboden

Viksboden skänktes år 1920 av J.E.Bergströms nu nedlagda hemman i Vik. Den är den äldsta byggnaden på Erikskulle, och en av de äldsta i Roslagen. Viksboden är byggd med fasetthugget sexkantigt timmer som daterats till början av 1500-talet. På framsidan finns en huggen dekorativ fris, samt en stock ornerad med ett ålderdomligt mönster. Den lär ursprungligen varit byggd i två våningar med loftgång. Vid flytten till Erikskulle ändrades utseendet radikalt genom att övervåningen togs bort.

Vassrörstaket ersattes av ett brädtak som senare utbytts mot ett nävertak med halvklovor knäppta över åsen.

Boden har varit visthusbod för förvaring mjöl och gryn, samt saltade och torkade matvaror.