Smedjan

Smedjan kommer från Karby i Estuna och köptes och flyttades så sent som 1972. Den kraftiga smidesstubben i ek, som står framför smedjan kommer från Älthammars bruk, norr om Broby och är över 400 år gammal. Den användes som stabilt underlag för smedens städ.

I smedjan eldades med träkol på härden/ässjan. Där värmdes järnet så det blev mjukt och kunde bearbetas. Smeden kunde se på järnets färg när det var tillräckligt varmt för att bearbetas. Järnet bearbetades/smiddes på städet med hammare. För att öka värmen pumpades luft med en blåsbälg genom en kanal till ässjan. Till kraftigare järnföremål behövdes extra värme, då kunde man tillsätta benknotor från slaktade djur till kolen. Smeden formade sina egna verktyg för att passa det som skulle tillverkas.

Hos bysmeden smiddes verktyg, spik och järn till vagnshjulen. Här lagades jordbruksredskap, plogbillar, vässades plogar och slipades liar samt gjordes betsel och hästskor.. Smeden skodde även böndernas hästar, och var ibland också socknens slaktare. Hade någon tandvärk, så drog han ut tanden. Inget var omöjligt.