Sockenmagasinet

Sockenmagasinet blev den andra byggnaden som flyttades till Erikskulle. Den 30 december 1918 beslutade kommunalstämman i Söderbykarl att donera magasinet till föreningen och flyttningen skedde hösten 1920. Sockenmagasinen och den bondeorganisation (magasinsförening) som stod bakom dem uppstod under 1700-talets början. Den spannmål som förvarades i magasinen utlånades eller återlämnades till insättarna (bönderna) vid behov. Under 1800-talet användes sockenmagasinets fonder även till fattigvårdsutgifter och 1817 fick sockenstämman kontrollen över magasinen. Från 1863 fick spannmålsfonderna förvandlas till penningfonder och fungerade som bankinrättning för de fattigare bönderna som där fick sina kreditbehov tillgodosedda. Räntorna användes ofta till fattigvård och skolväsen vilket betydde att de fattigaste bönderna fick betala dessa utgifter. Erikskulle sockenmagasin byggdes 1804 och togs ur bruk 1876. Vårt magasin, som rymmer 20 ton spannmål, är timrat i två våningar. I sockenmagasinet samlades även diverse matvaror av sekunda kvalitet, som sill och gryn, som sedan delades ut till socknens fattiga.

För närvarande är Georg Thörnqvists lanthandel inhyst i bottenvåningen. Lanthandeln kommer från Norra Råda och var i bruk från 1890-talet till 1975. Sedan har inredning och inventarier kompletterats med föremål från Arvid Anderssons lanthandel vid Söderbykarls kyrka.

Sockenmagasinet användes fram till 1919 som utställningslokal för Erik Erssons samlingar redan innan den flyttades.