Tandrudan

Ladan vid Tandrudan ligger vid Kyrkstigen, drygt 2 kilometer nordost om Erikskulle, på Åbys marker på vägen mot Norra Råda. Ladan är från 1800-talet och skänktes till föreningen år 1992. Vasstaket lades om av föreningen i samband med övertagandet.

Det blev en tradition bland konfirmanderna i Råda, när de gick till kyrkan i Söderby-Karl för att ”läsa fram”, att de stannade vid ladan och ristade in sina namn. Ristningar finns från tidigt 1800-tal. I ladan står några äldre jordbruksmaskiner.

Vid ladan har hållits friluftsgudstjänster, gökottor och nationaldagsfirande.

Roslagsleden följer nu Kyrkstigen mellan Vik och Norra Råda.